Skip links
Bel Cerrahisi Sonrası Geçmeyen Ağrı Nedenleri - Prof. Dr. Ercan Gürses

Bel Cerrahisi Sonrası Geçmeyen Ağrı Nedenleri

Bel ameliyatları sonrasında kimi durumlarda hastaların şikayetleri geçmeyebilmekte veya daha da kötüleşebilmektedir. Genellikle bel fıtığı, omurilik daralması, bel kayması ameliyatlarında görülen bu durum “Başarısız bel cerrahisi” olarak tanımlanır. Hastada şiddetli ağrılara yol açan başarısız bel cerrahisi vakalarının tedavi süreci de hayli zorlu olabilmektedir.

 Bel cerrahisi sonrası geçmeyen ağrıların nedenleri üç grupta değerlendirilebilir:

 Ameliyat öncesinde;

Var olan sinir hasarları,

Omurga yapı ve dengesinin bozulmuş olması,

Bir ya da daha fazla omurga kemiğinde dejenerasyon, deformite ya da kırık olması.

 

Ameliyat sırasında;

Çok sayıda omurgaya sabitleyici implantların (vida ya da platin) yerleştirilmesi, uzun bir omurga kısmının hareket edemez hale getirilmesi,

Yerleştirilen implantların alt ve üst bölgelerinde aşırı yüklenme olması,

İmplantların yerleştirilmesi sırasında tekniğin doğasından kaynaklanan sinir dokusu hasarları,

İşlem sırasında kan dolaşımının azalmasına bağlı sinirlerde iskemi gelişmesi,

Vidaların yerleştirilmesi sırasında oluşan travma,

Omurilik zarında yaralanma olması.

 

Ameliyat sonrasında;

Vida ve implantların kırılması,

Yerleştirilen vidaların bir üstündeki omurganın aşırı öne eğilmesi, vidalanmayan bu omurga kemiğinde dejenerasyon gelişmesi,

En alttaki vidanın altında kalan kemik yapılarda ve eklemlerde dejenerasyon gelişmesi,

Enfeksiyon,

Kanamaya bağlı hematom gelişmesi,

Vidaların çevresinde gelişen granülasyon dokusunun sinirleri sıkıştırması,

Hastanın ameliyat sonrası dönemde özen göstermemesi olarak sıralanabilir.

 

Bel cerrahisi sonrası geçmeyen ağrılar nasıl tedavi edilir?

Bel cerrahisi sonrası geçmeyen ağrıların tedavisinde hedef; hastanın şikayetlerinin giderilerek veya en minimal seviyeye çekilerek yaşam kalitesinin yeniden yükseltilmesidir.

Ağrı kesiciler, fizik tedavi, sinir blokları uygulanmasına karşın geçmeyen dirençli olgularda en etkili tedavi yöntemi omurilik stimülatörlerinin (Ağrı pili) yerleştirilmesidir.

Omurlik stimülatörleri; ağrı duyusunun iletimini omurilik düzeyinde ortadan kaldırarak, kan dolaşımını düzenleyip iskemiyi önleyerek, nöroplastisite etkisi ile sinirlerin kendilerini onarmasını destekleyerek ağrıyı tedavi eder. Hastanın yaşam konforunu yükseltir, ağrı kesici kullanım zorunluluğunu ortadan kaldırırlar.

Özellikle cerrahi sonrası geçmeyen ağrıların tedavisinde kliniğimizde yaygın olarak spinal kord stimülatörlerini (ağrı pillerini) kullanmaktayız.

This website uses cookies to improve your web experience.