Skip links
Kemik nekrozunda erken tanı çok önemli! - Prof. Dr. Ercan Gürses

Kemik nekrozunda erken tanı çok önemli!

Kemik nekrozu, çeşitli nedenler sonucu kemik dokusunun ölmesi olarak tanımlanır. Orta ve genç yaş grubundaki erkeklerde daha sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Kasık ve kalça ağrılarıyla başlayan ve erken evrede tedavi edilmediğinde ilerleyerek hastanın hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlayan durumlara yol açar. Kemik nekrozunun 3 önemli nedenini şöyle sıralayabiliriz:

 • İlki alkol ve sigara tüketimidir.
 • İkinci sırada travmalar gelir.
 • Üçüncü neden ise kortizon kullanımıdır.

Erken tanı kemik nekrozu tedavisinde en önemli unsurlardan biridir. Erken tanı konulduktan sonra hastaların yapması gereken ilk şey istirahattir. İstirahat ile birlikte ilaç tedavisi uygulanır. Bu iki tedavi yönteminin yanı sıra fizik tedavi de kemik nekrozunun kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

PRP enjeksiyonları, sempatik bloglar ve son adım olarak kök hücre tedavisi de hastaların yaşam kalitelerini artırmak için uygulanan başarılı yöntemlerdir.

Kemik nekrozu ile ilgili daha detaylı bilgilerle yazımıza devam edelim…

Kemiğin avaskuler nekrozu nedir?

Kemiklere ulaşan kan akımının azalması ya da durması nedeniyle kemik dokusunun ölmesi, kemiğin avaskuler nekrozu olarak adlandırılır. 30-50 yaş arası erkeklerde daha sık görülen bu rahatsızlık en çok kalça, diz, omurga, omuz ve el bileğini etkiler. Kasıkta hafif seyirli olarak başlayan ağrılar ilerleyen dönemde kemik nekrozunun ilerlemesiyle birlikte yaşam kalitesini düşüren, hastanın hareket kabiliyetini olumsuz etkileyen şiddetli ağrılara dönüşür.

Kemikte nekroz neden olur?

Kemikte nekroz nedenlerine bakıldığında; özellikle son yıllarda alkol ve sigara kullanımının artık birinci sırada gelmeye başladığını söyleyebiliyoruz. İkinci sırada ise travmalar geliyor. Kemik nekrozuna yol açan travmalar genellikle fark edilmeyen, kalça üstüne oturarak olan çarpmalar şeklinde karakterize edilir. Bir diğer neden ise uzun mesafelerin sürekli ve efor harcanarak yürünmesi; spor sonrasında kişinin kendisine yüklenmesi gibi durumlardır. Ayrıca çeşitli nedenlerle kortizon tedavisi gören kişilerde veya gereksiz kortizon kullanımında da kemik nekrozu gelişebilir.

Kemik nekrozuna yol açan nedenleri şu şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz:

 • Eklem veya kemik travması
 • Atardamar hastalıklarına bağlı pıhtılar
 • Uzun süreli alkol ve sigara tüketimi
 • Uzun süreli kortizon kullanımı
 • Bazı hastalıklar: Lupus, Orak hücreli anemi, Gaucher Hastalığı
 • Radyasyon tedavisi

Kemik nekrozunun belirtileri nelerdir?

Kemik nekrozu en çok kalça ekleminde ortaya çıkıyor. Klinik bulgulardan ilki geçici, zaman zaman ortaya çıkan ağrılar. İlerleyen dönemde bu ağrılar sürekli olmaya başlar ve kişinin hareketlerini kısıtlar. Genellikle bel fıtıkları veya başka nedenlere yorulabilir.

Kemikteki nekrozun en önemli özelliklerinden biri ilerleyici olmasıdır. İlerlemeye başladığında kalçanın dayanıklılığı ortadan kalkar ve kemikte önce şekil bozukluğu başlar sonra kemik kırılgan hale gelir. Erken tanı ve tedavi olmadığında bu hastaların büyük çoğunluğu çok erken yaşta kalça protez ameliyatı olmak zorunda kalabilmektedir.

Kemik nekrozunun risklerinden biri erken dönemde birçok insanda hiçbir belirti vermemesidir.

Ancak yine de bazı belirtiler konusunda hastalar dikkatli olabilir. Örneğin; nekroz kalçada oluşsa da erken dönemde kasık ağrısı olarak kendisini gösterebilir. Genelde hastalar, kasık bölgelerini zorlayacak bir hareket yapmış olabileceklerini düşünür veya apandisten şüphelenilir ancak sorun kemik nekrozu olabilir.

Kemik nekrozunun belirtileri şu şekilde sıralanır:

 • Kasık ve uyluk bölgesinde zaman zaman hafif veya zonklayan şekilde ağrılar hissedilir.
 • Zamanla özellikle eklem üzerine ağırlık verildiğinde, ağrı hissedilmeye başlanır.
 • Ağrının şiddeti değişkendir. Hafif veya şiddetli hissedilebilir.
 • Ağrı genellikle yavaş seyirde gelişir.
 • İleri evrede hastalar kalçaya ağırlık vermekte zorluk çekerler. Kalça eklemini hareket ettirmek istediklerinde son derece şiddetli ağrıları ortaya çıkar.

Kemik nekrozunun tanı ve tedavisi

Doktor hasta öyküsünü dinleyip, fizik muayene gerçekleştirdikten sonra kemik nekrozunun kesin tanısı MR ve Tomografi yöntemleriyle konulur.

Erken teşhis ve tedavi ile kemik hasarındaki ilerleyiş durdurulabilir ve eklemler yeniden işlev kazanabilir.

Erken dönemde ağrı kesiciler, kemik hasarını önlemek için destekler, yükün azaltılması için istirahat, fizik tedavi gibi yöntemler uygulanır. Sempatik sinir blokları ve radyofrekans da seçili hastalarda başarılı sonuç verir.

Kök hücre tedavisi ise özellikle erken dönemde genç hastalarda nekrozun ilerlemesini durdurma ve geri döndürmede son derece etkilidir.

İleri evredeki kemik nekrozunda protez ameliyatı gerekebilmektedir.

This website uses cookies to improve your web experience.