Skip links

Ağrı Pili – Spinal Kord Stimülatörü (SKS)

Tedavilerimiz

Bize Ulaşın

  İletişim Bilgisi:

  0555 195 88 88

  Ağrı Pili – Spinal Kord Stimülatörü (SKS)

  Kronik ağrı şikayeti olan hastalarda geleneksel tedavi yöntemlerin başarılı sonuç vermediği durumda Ağrı Pili – Spinal Kord Stimülasyonu etkili bir alternatiftir.

  Bu tedavi minimal invaziv bir işlem olduğu için de avantajlıdır. Bir diğer avantajı ise; ağrı iletiminin fiziksel olarak kesildiği bazı tekniklerle kıyaslandığında SKS tedavisinin geri döndürülebilir olmasıdır.

  Ağrı Pili nedir?

  Kronik, şiddetli ve geçmeyen ağrıların tedavisinde Ağrı Pili uygulanmaktadır. Diğer adıyla Spinal Kord Stimülasyonu (SKS); ağrının omuriliğe verilen düşük voltaj elektrik akımı ile baskılanmaya çalışılmasıdır. Bu nedenle Omurilik Pili olarak da bilinmektedir.
  Sistemin çalışma prensibi basitçe şöyledir: Elektrot hastanın epidural bölgesine yerleştirilir ve cilt altına yerleştirilen cihazdan verilen kontrollü elektrik akımı ile uyarım sağlanır.

  Ağrı Pili nasıl uygulanır?

  Ağrı Pili – Spinal Kord Stimülasyonu (SKS) hastane ortamında ameliyathanede gerçekleştirilen bir işlemdir. Hasta bu işlem için hazırlandıktan sonra yüzüstü yan yatar pozisyona getirilir. Belirlenen noktadan skopi kontrolünde iğne ile giriş yapılır. İğne içinden geçirilen kateter yine skopi kontrolünde ilerletilerek omurga kanalına gelindiğinde buraya yerleştirilir. İşlem sırasında ağrı alanını en iyi şekilde kapsayan elektrodun tespit edilebilmesi için farklı stimulasyon modları denenerek uyaranlar verilir. Bölgeye geçici elektrot yerleştirilir. Elektrotların vücudun dışında kalan ucuna ise deneme pili bağlanır. Ardından hasta 1 ila 3 hafta arasında izlenerek geçici Ağrı Pili’nin etkilerine bakılır. Eğer hastanın ağrı şikayetlerinde kayda değer bir azalma gözlemlenirse aynı teknikle, deneme pili çıkarılarak mini bir kesi ile cilt altına kalıcı Ağrı Pili yerleştirilir.

  Uygulama öncesi hazırlık aşaması:

  • Girişim öncesi hastada herhangi bir enfeksiyon olmamalıdır.
  • Kan sulandırıcı ilaç Aspirin, coumadine, vb.) alınmamalı; hasta bu tip ilaçları kullanıyorsa doktorun bilgisi dahilinde uygun süre önce kesilmelidir.
  • İşlemden 4-6 saat öncesinde hasta gıda alımını kesmeli ve aç olmalıdır. Çeşitli kronik rahatsızlıkları nedeniyle uzun süre aç kalmaması gereken hastalar ise doktorun bilgisi ve önerisine göre gıda tüketebilir.
  • Girişimin gerçekleştirileceği bölgede herhangi bir enfeksiyon veya cilt problemi olmadığına dikkat edilmelidir.
  • Ağrı Pili uygulamasının ilk aşaması olan test safhası yaklaşık 1-3 hafta sürer. Bu dönemde hastaların ağrı şikayetlerindeki değişimler izlenir, genel sağlık durumları ve psikolojik değerlendirmeleri yapılır. Bu veriler sonunda uygun hastalarda kalıcı pil kararı verilebilir.

  Kimlere uygulanabilir?

  Ağrı Pili seçili hastalarda başarılı sonuç veren bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle de hasta seçimi çok önemlidir. Ağrı Pili – Spinal Kord Stimülasyonu (SKS) için:
  Hastada kronik, şiddetli ve sık tekrar eden ağrılar olmalıdır.
  Diğer tedavi yöntemleri denenmiş ancak sonuç alınamamış olmalıdır.
  Hastanın psikiyatrik değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. (Majör psikiyatrik sorunları bulunan hastalarda Ağrı Pili uygulanamaz.)
  Hastanın ilaç bağımlılığı olmamalıdır.

  Ağrı Pili’nin etkili olduğu rahatsızlıklar

  Ağrı Pili tedavisi ile sonuç alınan yaygın rahatsızlıklar şöyle sıralanabilir:

  • Fantom ağrıları
  • Başarısız bel cerrahisi sendromu
  • Spinal kord lezyonu
  • Lumbar radikülopati
  • Periferik nöropati
  • Periferik vasküler hastalık

  Kalp hastalığı nedeniyle ortaya çıkan göğüs ağrısı (dorsal kord stimülasyonu angina pektoris) tedavisinde de son yıllarda Ağrı Pili tercih edilmeye başlamıştır.
  Öte yandan periferik sinir stimulasyonunun periferik sinir nöropatileri ile oksipital sinir nevraljisinde kullanabilmektedir.
  Ağrı Pili’nin en yeni uygulama alanlarından biri ise toplumumuzda yaygın görülen dışkı ve idrar kaçırma rahatsızlığının tedavisidir. Bununla birlikte pelvik ağrılar, intertisyel sistit ağrılarının tedavisinde de sakral stimülasyon uygulamalarının kullanımı artmaktadır.

  Ağrı Pili hangi ağrıları tedavi eder?

  Ağrı Pili’nin başarılı olduğu ağrılar şu şekildedir:

  • Ağrı kesici ilaçlarla giderilemeyen sinir sistemine bağlı nöropatik ağrılar
  • Şeker hastalığı nedeniyle gelişen sinir hasarına bağlı nöropatik ağrılar
  • Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda görülen ağrılar
  • Uzuv kesilmesine bağlı ortaya çıkan hayalet (fantom) ağrılar
  • Tıkayıcı damar hastalıkları
  • Kalp ameliyatı sonrasında kronikleşen göğüs ağrıları
  • Buerger ve Raynaud hastalığı
  • Aktif Mesane Sendromu hastalıklarında oluşan ağrılar
  • Üriner ve Fekal İnkontinans (idrar kaçırma, dışkı kaçırma)
  • Pelvik ağrılar

  Ağrı Pili ile nasıl sonuçlar alınır?

  Yapılan araştırmalara göre Ağrı Pili tedavisinin başarı oranı % 48 ila %75 arasında değişmektedir. Hasta seçiminin doğru şekilde olması başarı oranını da artırmaktadır. Yöntemin uzun süreli takibine ait, iskemik ağrıda %80-90, nöropatik ağrıda ise ortalama olarak % 50 başarılı sonuçlar alınmıştır.

  This website uses cookies to improve your web experience.