Skip links

Kök Hüceyre Terapiyası

Əlaqə Forması

  Əlaqə nömrəsi

  0555 195 88 88

  Kök Hüceyre Terapiyası

  Bu gün oynaq pozğunluqları və əlaqədar ağrıların müalicəsində istifadə edilən üsullardan biri də kök hüceyrə terapiyasıdır.

  Oynaqlarda görülǝn qığırdaq zədələnməsi erkən dövrdə müalicə edilməzsə, oynaqlarda aşınmaya, ağrı şikayətlərinǝ və zamanla artroza səbəb olur. Qığırdaq hüceyrələrinin özünü yeniləmə qabiliyyəti yoxdur. Buna görə də bu hüceyrələr öləndə bir daha sağalmaz. qığırdaq hüceyrələri ölməzdən əvvəl zədələnməni dayandırmaq üçün kök hüceyrə transplantasiyası həyata keçirilə bilməktǝdir. Kök hüceyrə terapiyası seçilmiş xəstələrdə müsbət nəticə verir.

  Kök hüceyrə terapiyası nədir?

  Kök hüceyrələr insan bədənində bölünüb çoxala bilən və özünü yeniləmək qabiliyyətinə malik hüceyrələrdir. Xəstədən alınan sağlam kök hüceyrələrin zədələnmiş nahiyələrə köçürülməsi və burada sağalmasının təmin edilməsi prosesinə kök hüceyrə terapiyası deyilir. Kök hüceyrə terapiyası tibbin bir çox sahələrində istifadə olunmaqdadır. Bu üsul ağrı müalicəsi çərçivəsində də istifadə edilir.

  Kök Hüceyrə necə əldə edilir?

  Kök hüceyrələr yağ toxumasından və sümük iliyindən alınır. Lokal anesteziya altında xəstənin çanaq sümüyü və ya qarın dərialtı piy toxumasından alınan kök hüceyrələr daha sonra müxtəlif prosedurlara keçirilir. Kök hüceyrələr tətbiq olunmağa hazır olduqdan sonra xəstədə problemli nahiyələrə köçürülür.

  Kök Hüceyrə Terapiyası Necə yerine yetiilir?

  Xəstədən alınan və emal edilən təmiz kök hüceyrələr iynə vasitəsi ilə toxuma zədələnmiş nahiyəyə verilir. Diz qığırdaqları zədələnən xəstələrdə daha uğurlu müalicə üçün kök hüceyrələrlə birlikdə kollagen və/yaxud hialuron turşusu inyeksiyaları da edilə bilər .

  Oynaq ağrılarında kök hüceyrə terapiyasının faydaları

  Kök hüceyrə terapiyasının fayda və üstünlüklərini aşağıdakı kimi sıralamaq olar:

  •  Qığırdaq zədələnməsinin inkişafı dayandırıla bilər,
  •  Oynaq ağrılarını aradan qaldırmağa kömək edir,
  •  Əməliyyatla müqayisədə çox asan bir üsuldur,
  •  Seçilmiş xəstələrdə uğurlu nəticələr alınarsa, gələcəkdə əməliyyata ehtiyac qalmayacaq,
  •  Kök hüceyrə terapiyası menisküsün qırılmalarında da nəticə verə bilər.

  Kök Hüceyrə Müalicəsi Kimlərə Tətbiq olunur?

  •  Çiyin, əl və ayaq biləyində, xüsusilə diz və bud bölgəsində oynaq qığırdaqlarının zədələnməsi,
  •  avaskulyar nekroz (Osteonekroz) diaqnozu qoyuldu,
  •  Sağalmayan sınıqları olanlara,
  •  menisküs yırtığı olanlara,
  •  Əzələ və vətər yırtığı olan xəstələrə tətbiq oluna bilər.

  Kök Hüceyrə Terapiyası Kimlərə tətbiq oluna bilməz?

  • İrəli dərəcədə zədlənmiş, qığırdaq toxumasının itirilməsi və əməliyyat tələb edən xəstələrə
  • Bədən kütləsi indeksi (BKİ) 30-dan yuxarı olan obez xəstələrə
  • Revmatizm və immun sistemi xəstəliklərində
  This website uses cookies to improve your web experience.