Skip links

Vertebra Tümör Ablazyon

Tedavilerimiz

Bize Ulaşın

  İletişim Bilgisi:

  0555 195 88 88

  Vertebra Tümör Ablazyon

  Vertebra Tümör Ablazyon, omurga metastazlarının tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir.

  Kanser metastazlarına bağlı olarak omurga gövdesindeki yüksekliğin azaldığı ve kırık riski taşıyan durumlarda; ayrıca kemik içi damar genişlemelerinde uygulanmaktadır. Vertebra Tümör Ablasyon kapsamında omurga gövdesi içerisindeki tümör dokusuna özel radyofrekans elektrodu ile girilir, 80-90 derece ısıda tümör dokusu tahrip edilir. Tahrip olan tümör dokusundan boşalan alana polimetilakrilat (kemik çimentosu) enjeksiyonu yapılarak kemik gövdesi güçlendirilir.
  Yapılan çalışmalarda Vertebra Tümör Ablasyon uygulamasının tümör hücrelerinde %90’dan fazla nekroz yaptığı, nüks görülme olasılığını ortadan kaldırdığı bildirilmiştir.

  Vertebra Tümör Ablazyon tedavisi nasıl uygulanır?

  Vertebra Tümör Ablazyon tedavisi ameliyathane ortamında gerçekleştirilir. Hastaya uygulama öncesi sedasyon uygulanır ve profilaktik olarak antibiyotik verilir.
  Hasta yüz üstü pozisyonda skopi masasına yatırılır. Omurga kırığının yerine göre sırt veya bel bölgesinde girişimin yapılacağı yer steril olarak silinip örtülür. Skopi kontrolü ile müdahalenin yapılacağı bölge görüntülenir. Girişim noktası saptandıktan sonra giriş noktasına lokal anestezik uygulanır. Bu noktadan küçük bir kesi yapılarak vertebroplasti iğnesi kemikle temas edene kadar ilerletilir ve iğne döndürülerek korteksin içine girilir. İğnenin içinden RF elektrodu kemik içine yerleştirilir, 80-90 derecede termal ablasyon işlemi uygulanır. Ardından vertebroplasti iğnesi içinden sement barium sülfat ile karıştırılarak hazırlanır ve radyoopak hale gelmesi sağlanır. Sıvı diş macunu kıvamına geldikten sonra da skopi kontrolü ile sement verilir.

  Vertebra Tümör Ablasyon uygulaması öncesi

  Vertebra Tümör Ablasyon tedavis öncesinde dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bunlar şöyledir:

  • Uygulama öncesinde hastada herhangi bir enfeksiyon olmadığından emin olunmalıdır.
  • Kan sulandırıcıların (Aspirin, coumadin, plavix vb.) kullanımı uygun süre öncesinde kesilmelidir.
  • Hastanın operasyon öncesi 4-6 saat kadar aç olması gerekmektedir.

  Kimlere uygulanabilir?

  Vertebra Tümör Ablazyon tedavisinde hasta seçimi şöyledir:

  1. Kanser metastazlarına bağlı kompresyon fraktürleri
  2. Omurga anjioması (kemik içi damar genişlemeleri)
  This website uses cookies to improve your web experience.