Skip links

Vertebroplasti

Tedavilerimiz

Bize Ulaşın

  İletişim Bilgisi:

  0555 195 88 88

  Vertebroplasti

  Vertebroplasti omurga gövdesi içerisine polimetilakrilat (kemik çimentosu) enjeksiyonu yapılması işlemidir.

  Omurganın kompresyon kırıklarında ya da kanser metastazları nedeniyle omurga gövdesinin yüksekliğinin azaldığı durumlarda uygulanır. Minimal invaziv bir operasyon olan vertebroplasti, omurga içi kemiğin kuvvetlendirilmesine yönelik bir uygulamadır.
  Vertebranın hemanjiomları bazı durumlarda çok büyük olabilir. Vertebroplasti ameliyatı kemiğin güçlendirilmesinin yanı sıra anjiomanın doğrudan embolizasyonu amacıyla da uygulanabilir.

  Vertebroplasti nasıl uygulanır?

  Ameliyathane ortamında uygulanan vertebroplasti işlemi öncesinde hastaya sedasyon uygulanır ve ayrıca koruyucu olarak antibiyotik verilir. İşlem kapsamında skopi ile müdahalenin yapılacağı sırt veya bel bölgesi görüntülenir ve giriş noktası saptanır. Lokal anestezikle giriş noktası uyuşturularak buradan küçük bir kesi ile vertebroplasti iğnesi kemiğe doğru ilerletilir. İğne daha sonra döndürülerek korteksin içine girilir. Daha sonra sement barium sülfat ile karıştırılarak hazırlanır. Radyoopak hale getirilir. Diş macunu kıvamı alan sement skopi kontrolü ile verilir.

  Vertebroplasti ameliyatı öncesi dikkat edilmesi gerekenler

  Vertebroplasti ameliyatı yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bunlar şu şekilde sıralanır:
  Girişim öncesi hastada herhangi bir enfeksiyon olmamalıdır.
  Kan sulandırıcı ilaçlar (aspirin, plavix, coumadin benzeri) doktorun bildirdiği şekilde uygun süre öncesinde kesilmelidir.
  Girişimden önce 4-6 saatlik açlık sağlanmalıdır.

  Vertebroplasti kimlere uygulanabilir?

  Vertebroplasti şu durumlarda uygulanmaktadır:

  1. Osteoporoza bağlı kompresyon fraktürleri.
  2. Kanser metastazına bağlı omurga kırıkları.
  3. Omurga anjioması.

  Vertebroplastinin riskleri nelerdir?

  Her operasyonda olduğu gibi vertebroplasti ameliyatının da bazı riskleri vardır. Bunlar; akciğer damarlarında tıkanıklık (Pulmoner emboli), felç, kırık ve ağrıdır.

  This website uses cookies to improve your web experience.