Skip links
Multiple Sklerozda Ağrı ve İnkontinans Şikayetlerinin Çözümü - Prof. Dr. Ercan Gürses

Multiple Sklerozda Ağrı ve İnkontinans Şikayetlerinin Çözümü

Multiple Skleroz (MS), merkezi sinir sistemi ile diğer organlar arasındaki iletişimi sağlayan omuriliğin miyelin tabakasında meydana gelen hasara bağlı ortaya çıkan otoimmun bir rahatsızlıktır. MS, özellikle 20-40 yaş arasındaki genç kadınlarda sık görülür.

Bu hastalığa sıklıkla hareket bozuklukları (spastisiteler), nöropatik ağrılar ve mesane disfonksiyonları da eşlik eder. Hastanın yaşam kalitesini ciddi derecede kısıtlayan MS hastalığı ve buna bağlı oluşan şikayetlerin hafifletilmesi günümüzde farklı tedavi yöntemleriyle mümkündür. 

MS Hastalığında Ağrı

Omurilikte miyelin tabakasının hasarı, şiddetli nöropatik ağrılara yol açar. Bu ağrılar:

 • Elektrik çarpması
 • Yanma
 • Sızı
 • İğne batması şeklinde ortaya çıkabilir.

Multiple Skleroz (MS) nedeniyle oluşan nöropatik ağrıların tedavisinde genellikle ilaçlar etkili değildir. Yapılan çalışmalarda omurilik stimülatörlerinin (Omurilik Pili), MS hastalığında görülen nöropatik ağrı yakınmalarını tama yakın ortadan kaldırdığını göstermiştir.

 

MS Hastalığında Omurilik Stimülatörü Tedavisi

Son yıllarda MS’teki ağrı şikayetlerinin tedavisinde kullanılan Omurilik Pili’nin etki mekanizması şöyledir:

 • Sinirlerde elektriksel iletimi değiştirir, uyarır veya baskılayabilir,
 • Uyarılma eşiklerini yükseltebilir ya da düşürebilir,
 • Sinirlerin fonksiyonel ve anatomik yapılanmasını sağlayabilir,
 • Nörokimyasal hormon salınımlarını değiştirebilir,
 • Ayrıca, remiyelinizasyon hücrelerinin oluşumunu hızlandırarak sinirlerdeki miyelin tabaka hasarının tamir edilmesini sağlayabilir.

 

Omurilik Pili Hangi MS Hastalarına Uygulanabilir?

Omurilik pillerinin MS hastalarında kullanılabilmesi için hastalığın ilerlemesinin durmuş olması gereklidir. Bu tip hastalar için uygulama 2 aşamada yapılır. Test sürecinden yarar gören ve ağrı yakınmaları %50’den fazla azalan MS hastalarına kalıcı stimülatör yerleştirilir.

 

Multiple Sklerozda İnkontinans

Multiple Skleroz’un neden olduğu ve hastaların yaşam kalitesini düşüren sıkıntılardan biri de inkontinans yani mesane bozukluğudur.

Bu tip hastalarda;

 • Ani gelen idrara sıkışma hissi,
 • İdrara çıkma sıklığının artması,
 • İdrara yetişememe,
 • Geceleri idrar kaçırma,
 • İdrarın tam boşaltılmaması ve bittikten sonra damla damla gelmesi,
 • Sık idrar yolu enfeksiyonları görülebilmektedir.

 

MS’e Bağlı İnkontinans Tedavisi

MS hastalığına bağlı gelişen inkontinans probleminin çözümünde geleneksel tedavilerin başarısız olduğu durumlarda Mesane Pili uygulanabilir.

İdrar ve dışkı tutamama rahatsızlıklarında etkili bir cerrahi yöntem olan Sakral Sinir Stimülatörleri diğer adıyla Mesane Pili, iki aşamada uygulanır. Test aşamasının başarılı sonuç verdiği hastalara kalıcı olarak Mesane Pili takılır.

This website uses cookies to improve your web experience.