Skip links
elleriyle başını tutan, bas agrisi yasayan kadın

Baş Ağrısı Neden Olur?

Baş ağrısı zaman zaman herkeste görülebilen sıradan bir durumdur. Stres, alkol tüketimi, grip nezle gibi hastalıklar, uykusuzluk, duruş bozuklukları, görme problemleri, yetersiz sıvı tüketimi, açlık, kadınlarda adet dönemleri gibi nedenler geçici olarak baş ağrılarına yol açabilir. Baş ağrılarının çoğu ciddi bir hastalığın sonucu değildir. Ancak bazı baş ağrıları araştırılması gereken, önemli hastalıkların varlığına işaret edebilir ve hatta yaşamı tehdit eden bir durumdan kaynaklanabilir. Bu nedenle; baş ağrısı kendiliğinden geçmiyorsa, tekrar ediyorsa, şiddetli seviyede ise, ağrı kesicilere yanıt vermiyorsa mutlaka doktora başvurularak gerekli tetkiklerin yapılması ve baş ağrısının nedenlerinin araştırılması gereklidir.

Baş Ağrısı Tipleri Nelerdir?

Uluslararası Elleriyle başını tutmuş, başı ağrıyan kadın  tarafından baş ağrıları 14 ana grupta ve çok sayıda alt grupta ele alınır. Daha basit bir gruplandırma yapılmak istenirse baş ağrıları iki ana sınıfta değerlendirilebilir. Primer (birincil) tip baş ağrıları, başka bir hastalıktan kaynaklanmayan, doğrudan baş ağrısı oluşturan vakaları kapsar. Sekonder (ikincil) tip baş ağrıları ise farklı bir sağlık probleminin sonucu olarak ortaya çıkar.

Primer (birincil) baş ağrıları

Primer baş ağrıları, kafada bulunan ağrıya duyarlı yapıların (sinirler, damarlar, baş/boyun kasları vb.) aşırı aktivitesi ve/veya sorunlarından kaynaklanır. En yaygın görülen birincil baş ağrıları şöyle sıralanır:

 • Migren
 • Auralı migren
 • Gerilim tip baş ağrısı
 • Küme tip baş ağrısı
 • Trigeminal otonomik sefaljiler

Sekonder (ikincil) baş ağrısı

Sekonder baş ağrılarının görülme yaygınlığı yüzde 10 oranındadır. Başın ağrıya duyarlı sinirlerini harekete geçiren başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkarlar. Sinüs baş ağrıları, spinal baş ağrıları, gök gürültüsü baş ağrıları, aşırı ilaç kullanımına bağlı baş ağrıları sekonder baş ağrıları arasında yer alır.

Sekonder ağrıların belli başlı nedenleri şöyledir:

 • Akut sinüzit
 • Arteriyel yırtıklar
 • Beyinde kan pıhtısı (Venöz tromboz)
 • Beyin anevrizması
 • Beyinde arteriyovenöz malformasyon
 • Beyin tümörü
 • Karbonmonoksit zehirlenmesi
 • Beyin sarsıntısı
 • Koronavirüs ve grip benzeri diğer ateşli hastalıklar
 • Diş problemleri
 • Kulak enfeksiyonu
 • Beyin iltihabı
 • Glokom
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
 • Kafa içi hematom
 • Bazı ilaçların kullanımı
 • Menenjit
 • Ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımı
 • İnme
 • Toksoplazmoz
 • Trigeminal nevralji

Baş Ağrısı Nasıl Tedavi Edilir?

Baş ağrısı tedavisi, bağ ağrısının tipi, nedeni ve şiddeti ile hasta şikayetlerine göre planlanır. Sekonder tip baş ağrılarında, öncelikli olarak ağrıya neden olan hastalığın tedavisine odaklanılır. Bu tedaviye ek olarak ağrıyı giderici yöntemler uygulanabilir.

Primer tip baş ağrılarında ise farklı yaklaşımlar kullanılır. Primer baş ağrılarının en sık türü olan migren tedavisinde son yıllarda ilaç tedavisinin yanı sıra alternatif uygulamalar başarılı sonuçlar vermektedir.

Migren botoksu bazı hastalarda işe yararken, radyofrekans tedavisi ise seçili hastalarda semptomların baskılanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmaktadır.

Migren başta olmak üzere primer baş ağrılarının tedavisinde yeni yöntemlerden biri de vagus sinir stimülasyonudur. Vagus sinirinin fonksiyonlarının iyileştirilmesi ile baş ağrısına yol açan durumlar ortadan kaldırılabilmektedir.

Vagus Sinir Stimülasyonu yöntemi; Vagus Terapisi (transkutanöz VNS) ve Vagus Sinir Pili Ameliyatı olarak iki şekilde uygulanabilir.

 • Vagus Terapisi kapsamında dışarıdan bir cihaz kulağa yerleştirilerek belli aralıklarla tekrarlanan seanslarla vagus siniri stimüle edilir.
 • Vagus Sinir Pili ameliyatında ise boyunda şah damarının yanından geçen vagus sinirine bağlanan elektroda bir pil kaynağından akım verilerek stimülasyon sağlanır.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.